جستجو ویلا بر اساس کد کد ویلا :      

 • ویلا رامسر

  تعداد خواب : دو خوابه
  متراژ : 130 متر
  قیمت برای عید : شبی 700,000 تومان
  رده قیمتی : متوسط
  مکان : رامسر
  توضیحات : ویلا بسیار شیک ، فاصله با دریا : 50 متر
 • ویلا رامسر

  تعداد خواب : دو خوابه
  متراژ : 130 متر
  قیمت برای عید : شبی 380,000 تومان
  غیر عید : 180,000
  رده قیمتی : متوسط
  مکان : رامسر
  توضیحات : ویلا بسیار شیک
 • ویلا رامسر

  تعداد خواب : دو خوابه
  متراژ : 130 متر
  قیمت برای عید : شبی 380,000 تومان
  غیر عید : 180,000
  رده قیمتی : متوسط
  مکان : رامسر
  توضیحات : ویلا بسیار شیک
 • ویلا رامسر

  تعداد خواب : دو خوابه
  متراژ : 120 متر
  قیمت برای عید : شبی 850,000 تومان
  غیر عید : 300,000
  رده قیمتی : بالا
  مکان : رامسر
  توضیحات : رو به ساحل
 • ویلا رامسر

  تعداد خواب : دو خوابه
  متراژ : 100 متر
  قیمت برای عید : شبی 450,000 تومان
  غیر عید : 200,000
  رده قیمتی : متوسط
  مکان : رامسر
  توضیحات : دارای 600 متر حیاط
 • ویلا رامسر

  تعداد خواب : سه خوابه
  متراژ : 150 متر
  قیمت برای عید : شبی 1,600,000 تومان
  غیر عید : 300,000
  رده قیمتی : بالا
  مکان : رامسر
  توضیحات : دارای استخر آبگرم + سونا
 • ویلا رامسر

  تعداد خواب : دو خوابه
  متراژ : 100 متر
  قیمت برای عید : شبی 350,000 تومان
  غیر عید : 150,000
  رده قیمتی : پایین
  مکان : رامسر
  توضیحات : شیک و تمیز
 • ویلا رامسر

  تعداد خواب : 3 خوابه
  متراژ : 170 متر
  قیمت برای عید : شبی 500,000 تومان
  غیر عید : 200,000
  رده قیمتی : متوسط
  مکان : رامسر
  توضیحات : پیاده 10 دقیقه فاصله با ساحل
 • ویلا رامسر

  تعداد خواب : 2 خوابه
  متراژ : 130 متر
  قیمت برای عید : شبی 500,000 تومان
  غیر عید : 180,000
  رده قیمتی : متوسط
  مکان : رامسر
  توضیحات : پیاده 5 دقیقه با ساحل
 • ویلا رامسر

  تعداد خواب : 1 خوابه
  متراژ : 60 متر
  قیمت برای عید : شبی 300,000 تومان
  غیر عید : 150,000
  رده قیمتی : ارزان
  مکان : رامسر
  توضیحات : پیاده 5 دقیقه تا ساحل
 • ویلا رامسر

  تعداد خواب : 2 خوابه
  متراژ : 130 متر
  قیمت برای عید : شبی 350,000 تومان
  غیر عید : 150,000
  رده قیمتی : متوسط
  مکان : رامسر
  توضیحات : پیاده 5 دقیقه تا ساحل
 • ویلا رامسر

  تعداد خواب : 3 خوابه
  متراژ : 120 متر
  قیمت برای عید : شبی 600,000 تومان
  غیر عید : 200,000
  رده قیمتی : متوسط
  مکان : رامسر
  توضیحات : دربست (کلیدی) 3 تخت 2 نفره - مبله (شیک) ویلای ساحلی دربست